Działalność wydawnicza

Do You know that...

During first conference of UN in 1945 , Rubinstein manifested one's patriotism on the concert for delegates. He expressed his disappointment that there had been no delegation from Poland, for what on the conference the fact the concert began from the play of The Mazurek Dąbrowskiego. The public reacted on this ovations on standing.

 

Działalność wydawnicza Print
There are no translations available.


Pierwsza publikacja zrealizowana przez Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina: Regionalne Centrum Psychologii Muzyki "Fermata" pod patronatem Centrum Edukacji Atrystycznej w Warszawie.
 
Książka zawiera przewodnik wybranych tekstów źródłowych na temat działalności pierwszych poradni psychologicznych dla polskich szkół muzycznych oraz porusza problematykę współczesnych kierunków działałności psychologicznej z perspektywy psychologów, pedagogów i nauczycieli prowadzących w szkołach muzycznych.
SPIS TREŚCI
: 

SŁOWO WSTĘPNE 

OD REDAKCJI 
 

WPROWADZENIE
 

Regionalne Centrum Psychologii Muzyki "Fermata"

CZĘŚĆ PIERWSZA – POCZĄTKI PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO
DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH W POLSCE

wybór tekstów źródłowych

Kalina Statkiewicz                 Działalność warszawskiej poradni psychologicznej dla szkół muzycznych w latach 1961 – 1993

Iwona Lachowicz                   Rola psychologa szkolnego w szkołach muzycznych I i II st.

Maria Manturzewska              Poradnia psychologiczna dla studentów PWSM w Warszawie

Jolanta Kępińska-Welbel       Z doświadczeń psychologa poradnianego w warszawskiej Akademii Muzycznej  
 


CZĘŚĆ PIERWSZA – WSPÓŁCZESNE KIERUNKI DZIAŁAŃ
 PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO
  W SZKOŁACH MUZYCZNYCH W POLSCE

Maria Manturzewska              Rola poradnictwa psychologicznego w rozwoju młodych talentów muzycznyc

Anna Antonina Gluska          Charakterystyka pomocy psychologicznej w świetle trudności doświadczanych przez uczniów szkół muzycznych

Blanka Bogunovic                  Music psychologists in Serbia


Specyfika psychologicznego funkcjonowania uczniów szkół muzycznych

Urszula Bissinger – Ćwierz    Emocjonalne funkcjonowanie uczniów szkół muzycznych

Agnieszka Maciejowska         Charakterystyka osobowości, postaw i wartości uczniów szkoły muzycznej II stopnia w świetle badań własnych

Hanna Matusiak                     Uczeń z dysleksją w szkole muzycznej – rozpoznawanie i terapia 

Alicja Lewandowska             Przyczyny trudności i niepowodzeń w nauce muzyki w szkole muzycznej I stopniaDoświadczanie tremy jako nieodłączny element funkcjonowania ucznia 

w szkole muzycznej


Jolanta Kępińska-Welbel       Trzy oblicza tremy

Magdalena Golicz                  Opis warsztatu pracy z tremą opartego na doświadczeniach

Zuzanna Sucharowska           muzyka i psychologa

Anna Zabuska                       Trema – lęk społeczny czy samo utrudnienie

Monika Welc                        Znaczenie osoby pedagoga w kształtowaniu odpowiednich postaw i nawyków w zakresie
technologii występu i   postrzegania tremy przez uczniów w początkowej fazie nauki


Sposoby i formy oddziaływań psychologicznych w kształceniu muzyków

  

Stella Kaczmarek                   Efektywne sposoby ćwiczenia na instrumencie

Ewa Biały                              Strategie odtwórczego zapamiętywania muzyki

Zuzanna Sucharowska           Zastosowanie elementów oceniania kształtującego w nauce gry

na fortepianieZAMIAST ZAKOŃCZENIA

 

 

Jerzy Binkowski                     Żaden człowiek nie ma ścieżek gotowych