Działalność wydawnicza
Działalność wydawnicza Drukuj

Pierwsza publikacja zrealizowana przez Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina: Regionalne Centrum Psychologii Muzyki "Fermata" pod patronatem Centrum Edukacji Atrystycznej w Warszawie.
 
Książka zawiera przewodnik wybranych tekstów źródłowych na temat działalności pierwszych poradni psychologicznych dla polskich szkół muzycznych oraz porusza problematykę współczesnych kierunków działałności psychologicznej z perspektywy psychologów, pedagogów i nauczycieli prowadzących w szkołach muzycznych.
SPIS TREŚCI
: 

SŁOWO WSTĘPNE 

OD REDAKCJI 
 

WPROWADZENIE
 

Regionalne Centrum Psychologii Muzyki "Fermata"

CZĘŚĆ PIERWSZA – POCZĄTKI PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO
DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH W POLSCE

wybór tekstów źródłowych

Kalina Statkiewicz                 Działalność warszawskiej poradni psychologicznej dla szkół muzycznych w latach 1961 – 1993

Iwona Lachowicz                   Rola psychologa szkolnego w szkołach muzycznych I i II st.

Maria Manturzewska              Poradnia psychologiczna dla studentów PWSM w Warszawie

Jolanta Kępińska-Welbel       Z doświadczeń psychologa poradnianego w warszawskiej Akademii Muzycznej  
 


CZĘŚĆ PIERWSZA – WSPÓŁCZESNE KIERUNKI DZIAŁAŃ
 PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO
  W SZKOŁACH MUZYCZNYCH W POLSCE

Maria Manturzewska              Rola poradnictwa psychologicznego w rozwoju młodych talentów muzycznyc

Anna Antonina Gluska          Charakterystyka pomocy psychologicznej w świetle trudności doświadczanych przez uczniów szkół muzycznych

Blanka Bogunovic                  Music psychologists in Serbia


Specyfika psychologicznego funkcjonowania uczniów szkół muzycznych

Urszula Bissinger – Ćwierz    Emocjonalne funkcjonowanie uczniów szkół muzycznych

Agnieszka Maciejowska         Charakterystyka osobowości, postaw i wartości uczniów szkoły muzycznej II stopnia w świetle badań własnych

Hanna Matusiak                     Uczeń z dysleksją w szkole muzycznej – rozpoznawanie i terapia 

Alicja Lewandowska             Przyczyny trudności i niepowodzeń w nauce muzyki w szkole muzycznej I stopniaDoświadczanie tremy jako nieodłączny element funkcjonowania ucznia 

w szkole muzycznej


Jolanta Kępińska-Welbel       Trzy oblicza tremy

Magdalena Golicz                  Opis warsztatu pracy z tremą opartego na doświadczeniach

Zuzanna Sucharowska           muzyka i psychologa

Anna Zabuska                       Trema – lęk społeczny czy samo utrudnienie

Monika Welc                        Znaczenie osoby pedagoga w kształtowaniu odpowiednich postaw i nawyków w zakresie
technologii występu i   postrzegania tremy przez uczniów w początkowej fazie nauki


Sposoby i formy oddziaływań psychologicznych w kształceniu muzyków

  

Stella Kaczmarek                   Efektywne sposoby ćwiczenia na instrumencie

Ewa Biały                              Strategie odtwórczego zapamiętywania muzyki

Zuzanna Sucharowska           Zastosowanie elementów oceniania kształtującego w nauce gry

na fortepianieZAMIAST ZAKOŃCZENIA

 

 

Jerzy Binkowski                     Żaden człowiek nie ma ścieżek gotowych