Odwiedź nas: Facebook  YouTube

UWAGA !!!

 

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji - gov.pl niniejsza strona zaprzestaje publikacji nowych treści. Od dnia 11 lipca 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem:


https://www.gov.pl/pzsmbydgoszcz

Dotychczasowa strona dostępna pod adresem www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl będzie aktywna jako wersja archiwalna do końca roku 2022, następnie w/w adres będzie przekierowywał użytkowników na nową stronę na portalu gov.pl.

Informujemy, że w  czasie wakacji administracja szkoły jest czynna w godzinach 8.00 – 14.00.

Opłata za naukę w szkole artystycznej za rok szkolny 2022/2023

- dotyczy uczniów niebędących obywatelami polskimi

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 31.08.2022 r. należy uiścić opłatę w  wysokości 3200 euro za naukę w roku szkolnym 2022/2023, zgodnie z  zarządzeniem Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej nr  6/2020, z dnia 7  lutego 2020 r. (równowartość w złotych, ustala się według średniego kursu waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wniesienia opłaty).

Za pierwszy rok nauki 3200 euro, za kolejne lata po 3000 euro na rok szkolny.

 

Do dnia 31.08.2022 r. przyjęty kandydat do szkoły  musi dokonać opłaty lub przedstawić decyzję Dyrektora CEA o zwolnieniu częściowym  lub całkowitym z opłat. Jest to warunek przystąpienia do nauki w PZSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy ucznia niebędącego obywatelem polskim w dniu 01.09.2022 r.

Termin 31.08.2022 r. obowiązuje również dla uczniów szkoły, którzy kontynuują naukę i   starają się o  zwolnienie z opłat, dlatego wszelkie czynności z tym związane powinny zakończyć się przed dniem 01.09.2022r.

Numer konta banku:

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy

28 1010 1078 0020 2022 3100 0000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie prosi o uzupełnienie wniosków o zwolnienie z opłaty za naukę o:

  1. wnioski o zwolnienie z opłaty z informacją o stanie osobowym (Ilość osób dorosłych i małoletnich) i  o stanie materialnym rodziny, (źródła utrzymywania się na terytorium  RP), podpisane przez rodzica/ opiekuna ucznia.
  2. Aktualne zaświadczenia wystawione przez zakłady pracy o wysokości wynagrodzenia brutto i  wynagrodzenia netto uzyskanego w ciągu trzech ostatnich miesięcy- jeśli rodzice/opiekunowie pracują na terenie RP, jeśli nie pracują oświadczenie. Honorowane są również oświadczenia wystawiane przez służby finansowo-księgowe zakładów pracy poza granicami kraju.
  3. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodu brutto i netto osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub w sytuacji braku jego uzyskania z przyczyn obiektywnych zeznanie podatkowe za poprzedni rok
  4. Zaświadczenia wystawione przez inne instytucje, które udzielają świadczeń pieniężnych i  niepieniężnych rodzinie, w przypadku gdy takie świadczenia są dla  rodziny udzielane.
  5. Zaświadczenia o wysokości posiadanego kredytu, wysokości spłacanych rat kredytu, kopie umów kredytowych
  6. Dokumenty potwierdzające wysokie koszty utrzymania w Polsce, np. kopie umów najmu mieszkań czy domów zawierające podane kwoty tzw. „czynszu najemnego”, wraz z postanowieniami dotyczącymi kosztów zużycia „mediów”.
  7. Skany dokumentów potwierdzające datę przekroczenia granicy przez ucznia- jeśli posiadają Państwo status Uchodźcy.
  8. Kopie wyróżnień, dyplomów uzyskanych w międzynarodowych konkursach itp.

 

Stosowne pismo z uzasadnieniem ucznia dlaczego chce się uczyć w naszej szkole wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy zaadresować do:

Pan dr Zdzisław Bujanowski

Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej

A następnie wysłać listem poleconym na adres:

Centrum Edukacji Artystycznej

Ul. Kopernika 36/40

00-924 Warszawa

Deklaracja dostępności

e-Rekrutacja

e-Dziennik

Fundacja VIVA MUSICA

Sztandar szkoły

Kalendarz

No event in the calendar

 

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina
ul. Andrzeja Szwalbego 1
85-080 Bydgoszcz

tel. 52 322-97-18 / 52 322-37-94
fax. 52 321-97-94

dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

Skrzynka podawcza ePUAP:

PZSM_Bydgoszcz_0404

Partnerzy

 

 

BIP

Termomodernizacja

MKiDN oraz CEA