Odwiedź nas: Facebook  YouTube

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl


Data publikacji strony: 2010-03-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-15


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

1. Czytnik tekstu - odczytywanie tekstu witryny na głos, w obsługiwanych przeglądarkach

2. Powiększenie - powiększenie obrazu na ekranie

3. Wyraźna czcionka - zmiana czcionek witryny

4. Opisy obrazów - wyświetlanie opisów obrazów w oknie przestawnym

5. Wyróżnij - wyróżnienie linków w witrynie

6. Wyróżnij nagłówki - wyróżnienie nagłówków w witrynie

7. Tryb wyraźny - wyświetla zawartość w nowym oknie, przejrzyście i wyraźnie

8. Powiększenie tekstu - powiększenie treści kursorem

9. Wirtualna klawiatura - umożliwia użytkownikom wpisywanie treści za pomocą myszy

10. Monochromia - konwertuje kolory na czarno - białe

11. Ciemny duży kontrast - zmiana tła witryny na czarne z jasnymi czcionkami

12. Jasny duży kontrast - zmiana tła witryny na białe z ciemnymi czcionkami

13. Powiększenie kursora i zmiana koloru

14. Zmiana wielkości czcionki oraz koloru czcionki


Oświadczenie sporządzono dnia 11.01.2021r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Bieniek, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować się można także, dzwoniąc na numer telefonu 52 322 97 18 wew. 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji o formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności , nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Główna siedziba Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy znajduje się w budynku przy ul. A. Szwalbego 1. Aby dostać się do budynku należy skorzystać z wejścia głównego od strony skweru. Po pokonaniu pięciu stopni od wejścia głównego, na parterze budynku po prawej stronie znajduje się recepcja,  kierując się w lewą stronę korytarza można dojść do Sekretariatu Szkoły, gdzie można uzyskać stosowne informacje dotyczące działalności placówki oraz strony internetowej szkoły.
W budynku szkoły nie ma windy, nie ma również oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy posiada ograniczony dostęp do własnego parkingu, istnieje możliwość  korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.
PZSM w Bydgoszczy nie zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Deklaracja dostępności

e-Rekrutacja

Fundacja VIVA MUSICA

Sztandar szkoły

Kontakt

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina
ul. Andrzeja Szwalbego 1
85-080 Bydgoszcz

tel. 52 322-97-18 / 52 322-37-94
fax. 52 321-97-94

dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

Skrzynka podawcza ePUAP:

PZSM_Bydgoszcz_0404

Partnerzy

 

 

BIP

Termomodernizacja

MKiDN oraz CEA