Odwiedź nas: Facebook  YouTube

OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE WIOLONCZELOWE
IM. ZDZISŁAWY WOJCIECHOWSKIEJ

Organizowane są przy współdziałaniu Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i sekcji Instrumentów Smyczkowych. Celem konkursu jest popularyzowanie wiolonczeli wśród uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, oraz rozwój muzykalności i wiedzy młodych wykonawców na temat interpretacji muzyki klasycznej. Występy uczniów ocenia jury składające się z wybitnych polskich muzyków i pedagogów, powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, m. in.: prof. Tomasz Strahl (UMFC Warszawa). Konkurs nosi imię Zdzisławy Wojciechowskiej (1907-1985), artystki o wybitnych kwalifikacjach wirtuozowskich i pedagogicznych, polskiej wiolonczelistki, nauczycielki szkół muzycznych w Bydgoszczy, instrumentalistki związanej z orkiestrami symfonicznymi i zespołami kameralnymi działającymi w Bydgoszczy w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. Pracowała w Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Bydgoszczy (1945-1951), a później
w Filharmonii Pomorskiej, pełniąc funkcję koncertmistrza. Z bydgoskimi szkołami muzycznymi (Państwowa Niższa Szkoła Muzyczna, Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna, Liceum Muzyczne) związana była jako nauczyciel gry na wiolonczeli i prowadzący klasę kameralną od 1945 do 1971 roku. Jej absolwenci, uczniowie i zespoły kameralne zdobywały w latach 60. wysokie lokaty na ogólnopolskich przesłuchaniach szkół muzycznych II stopnia. Jej wychowankami ze szkoły średniej byli m. in.: Roman Suchecki, przyszły rektor bydgoskiej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego i Stanisław Firlej, laureat m.in. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Utrechcie, prof. Akademii Muzycznej w Łodzi.

Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe im. Zdzisławy Wojciechowskiej odbywają się co roku, w pięciu grupach wiekowych, a repertuar konkursowy jest bardzo zróżnicowany (utwory solo,
z towarzyszeniem fortepianu, etiudy, koncerty, kaprysy, sonaty, wariacje, utwory o charakterze wirtuozowskim i kantylenowym).

 

 EDYCJA ONLINE REGULAMIN KONFRONTACJI
KARTA ZGŁOSZENIA

Deklaracja dostępności

e-Rekrutacja

Fundacja VIVA MUSICA

Sztandar szkoły

Kontakt

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina
ul. Andrzeja Szwalbego 1
85-080 Bydgoszcz

tel. 52 322-97-18 / 52 322-37-94
fax. 52 321-97-94

dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

Skrzynka podawcza ePUAP:

PZSM_Bydgoszcz_0404

Partnerzy

 

 

BIP

Termomodernizacja

MKiDN oraz CEA