Odwiedź nas: Facebook  YouTube

Misja
Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych
im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy

 

Jesteśmy szkołą:

  • Gwarantującą wszechstronny rozwój zdolności i talentu
  • Kształcącą uczniów na poziomie ogólnopolskim szkół muzycznych I i II stopnia
  • Realizującą w pełnym wymiarze program szkoły ogólnokształcącej
  • Bardzo dobrze przygotowującą do studiów muzycznych i pracy artystycznej
  • Szanującą tradycje kultury narodowej, otwartą na współpracę w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
  • Preferującą wartości gwarantujące poszanowanie praw człowieka i dziecka
  • Stwarzającą odpowiedni klimat dla pełnej współpracy z rodzicami i instytucjami, szczególnie artystycznymi w kraju i za granicą
  • Zapewniającą uczniom współpracę z najlepszymi artystami
  • Przygotowującą do samodzielnego, dorosłego życia w poczuciu odpowiedzialności i sukcesu
  • Promującą dorobek uczniów, pedagogów i absolwentów Szkoły

Deklaracja dostępności

e-Rekrutacja

Fundacja VIVA MUSICA

Sztandar szkoły

Kontakt

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina
ul. Andrzeja Szwalbego 1
85-080 Bydgoszcz

tel. 52 322-97-18 / 52 322-37-94
fax. 52 321-97-94

dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

Skrzynka podawcza ePUAP:

PZSM_Bydgoszcz_0404

Partnerzy

 

 

BIP

Termomodernizacja

MKiDN oraz CEA