Odwiedź nas: Facebook  YouTube

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

mgr Hanna Matusiak – opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nieważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi.
Jan Paweł II

Wolontariat promuje wartości pomocy i szacunku dla potrzeb drugiego człowieka. Młodzi artyści bezinteresownie uczestniczą w wielu projektach kulturalnych i zdobywają nową wiedzę oraz doświadczenia, które będą stanowić fundament dorosłego życia. W ramach przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy wolontariusze rozwijają swoje kompetencje interpersonalne, potrzebne w sytuacjach pomocowych, m.in. empatię, wrażliwość i tolerancję. Działania w ramach wolontariatu w PZSM stanowią odpowiedź na potrzeby szkoły, które są zawarte w programach profilaktycznym oraz wychowawczym i skoncentrowane są wokół: kształtowania kulturalnej postawy uczniów w relacjach społecznych;  rozwijania integracji i współpracy z rodzicami oraz instytucjami środowiska artystycznego; wspierania uczniów w rozwoju społeczno-emocjonalnym i artystycznym; podwyższania poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Do najważniejszych działań realizowanych przez wolontariat w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy należą:

  • Międzyszkolne Artystyczne Warsztaty Profilaktyczne Sztuka łagodzi obyczaje, Kiedy gram- świadomość mam, Tolerancja to ja. Powstały one we współpracy dwóch bydgoskich szkół: Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych oraz Państwowego Zespołu Szkół Pod kierunkiem nauczycieli muzyki i artystów plastyków uczniowie wykonali plakaty dotyczące zapobiegania przemocy, skomponowali piosenki profilaktyczne oraz zaprojektowali torby. Plakaty stały się podstawą do opracowania kalendarza na rok szkolny 2014/2015. Został on przekazany wszystkim szkołom i placówkom szkolnictwa artystycznego w Polsce.
  • Wolontariusze włączają się we wszelkie imprezy, które cyklicznie realizowane są w naszej szkole, np. Dni Walki z AIDS, Dni Bez Przemocy. Z inicjatywy wolontariatu zorganizowano „Szkolny program dbania o kulturę osobistą” oraz „Szkolny program zapobiegania przemocy”, Tydzień Wolontariusze prowadzą zabawy andrzejkowe i karnawałowe dla uczniów klas 1-6 OSM I stopnia. Uczestniczą w akcjach ogólnopolskich, np. „Szkoła bez przemocy”, Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy”, Roku Korczakowskim. Do zadań wolontariuszy należy przygotowywanie materiałów informacyjnych, broszur, ulotek i plakatów, które prezentowane są w różnych miejscach szkoły a także przeprowadzanie pogadanek i warsztatów z uczniami klas OSM I st.
  • Zbiórki pieniędzy do puszek w czasie akcje charytatywnych, np. „Wiktoria Art” (z inicjatywy rodziców i we współpracy z Fundacją 12 Kamienica), „Pączek dla Afryki” (we współpracy z Fundacją Kapucyni i Misje), dla potrzeb młodych talentów (we współpracy z Towarzystwem Mozartowskim w Bydgoszczy), zbiórki darów na rzecz Domu Dziecka w Trzemię
  • Samodoskonalenie się wolontariuszy poprzez udział w szkoleniach, debatach i warsztatach organizowanych przez Urząd Miasta w Bydgoszczy, Fundację „Wiatrak”, biuro senatora RP Andrzeja Kobiaka. Uczniowie korzystają z „Portfolio- indeksu umiejętności wolontariackich”.
  • Wigilijne odwiedziny emerytowanych pracowników naszej szkoły – nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, którzy często schorowani, nie w pełni sprawni i samotni, nie mogą uczestniczyć w spotkaniach opłatkowych specjalnie dla nich organizowanych.
  • Czynności porządkowo-organizacyjne podczas przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym. Od wielu lat bydgoska Fundacja Muzyka u Źródeł korzysta z wolontariuszy PZSM podczas realizacji projektów kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczniowie pomagają także podczas realizacji koncertu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in Memorian”, Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej Szkolnictwa Artystycznego czy koncertu „Dzieci niosą radość” na rzecz hospicjum dla dzieci „Nadzieja”.

Władze miasta doceniły zasługi wolontariatu funkcjonującego w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych i wyróżniły jedną z uczennic. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty corocznie dnia 5 grudnia organizowany jest konkurs „Bydgoski Wolontariusz Roku”. W 2014 roku laureatką konkursu została Dominika Krawczyk, uczennica klasy V OSM II stopnia. Od wielu lat Dominika z ogromnym poświęceniem współpracuje z wieloma fundacjami i stowarzyszeniami niosącymi pomoc ludziom słabszym, starszym, biednym oraz zwierzętom. Organizuje festiwale, koncerty charytatywne, wydaje posiłki ubogim, przeprowadza zbiórki odzieży, przygotowuje wyprawki szkolne oraz wigilie dla ubogich. Poprzez zaangażowanie w działania Szkolnego Klubu Wolontariusza w PZSM  ukazuje  wartość sztuki i muzyki, bezpieczeństwa, zdrowia i kultury osobistej w życiu młodych ludzi.

Wolontariat w szkole muzycznej funkcjonuje od kilku lat i już dał się zauważyć jako pozytywna siła sprawcza na terenie szkoły. Nauczyciele i rodzice doceniają trud młodzieży włożony w realizację przedsięwzięć. W poczuciu bezpieczeństwa i szacunku do siebie wolontariusze budują wzajemne zaufanie i mogą na sobie polegać. Wolontariusze poświęcając swój wolny czas, energię i zapał do pracy, stanowią doskonały przykład dla swoich rówieśników i zachętę do dalszego działania. Wolontariat w szkole muzycznej jest źródłem satysfakcji, pozwala młodemu człowiekowi czerpać radość z niesienia pomocy innym, zapewnia nowe doświadczenia. W ten sposób wolontariat pomaga uczniom planować karierę zawodową i odnajdować swoje miejsce w życiu.

Deklaracja dostępności

e-Rekrutacja

Fundacja VIVA MUSICA

Sztandar szkoły

Kontakt

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina
ul. Andrzeja Szwalbego 1
85-080 Bydgoszcz

tel. 52 322-97-18 / 52 322-37-94
fax. 52 321-97-94

dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

Skrzynka podawcza ePUAP:

PZSM_Bydgoszcz_0404

Partnerzy

 

 

BIP

Termomodernizacja

MKiDN oraz CEA